KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS

Kol kiti pliekia Dalmutį, Vainius pozuoja slaptiems sąžinės neturinčių fotografų kadrams.