KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS

O po to į vandenį įgriuvo Meška ir visus gausiai aptaškė.