KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS
Naujokų žygis
Naujokų žygelis „Naujokų banga“ į Kleboniškio mišką, Ąžuolo stovyklavietę. Vadas Juozas Dapkevičius. Žygeiviai: Roma, Romas, Renata, Ernesta, Lina.
2008 01 26-27
Penktadienį merginos susirinko pas Romą morališkai ir fiziškai pasiruošti žygiui. Pasiruošė puikiai. Apsukusios didelį garbės ratą patraukė link Kleboniškio. Ten sutiko 2 vyrus. Tie jąsias nusivedė miškan ir pristatė laužo kurti, šulinį samstyti bei palapinę statyti. Įvykužius paruošiamuosius darbus pradėjo lyti ir su garbės svečiu Vincu Kavaliausku visi žygeiviai sulindę palapinėn apturėjo išsamią ekskursiją po Kleboniškio mišką. Buvo valgomi siurprizai ir tveriamas pečius. Jįjį sutvėrus prasidėjo dainos. Naktis praėjo šiltai ir šlapiai. Ryte išlindo saulė ir žygiavai. Pastarieji patekėjo iš palapinės. Atlikus pasivaikščiojimą po mišką žygio dalyviai patraukė atgal pas Roma. Ten buvo pavaišinti sriuba ir po Ciku - caku išsiskirstė kas sau.
Publikuota: 2008-01-29. Autorius: Administratorius
  •