KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS
Paminklas Giriniuose Šunkariuose
Partizaniškos Vėlinės prie Girinių Šunkarių kaimo. Atidengtas paminklas prie bunkerio, kuriame 1951 metais slėpėsi ir laukė ryšio su kovos draugais karininkas, žurnalistas, ateitininkas, intelektualas Julijonas Būtėnas.
Publikuota: 2007-11-14. Autorius: Administratorius
  •