KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS

Pas gerąjį lenką Remy, kuris mus apnakvindino savo bute, esančiame Varšuvos centre