KTU žygeivių klubas ĄŽUOLAS

KTU choro "Jaunystė" pasirodymas